Skip to main content

Brancheorganisatie Verkeersregelaars

Kennis maken met de website van de stichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars?

De stichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars is opgericht met als doel een platvorm te bieden, zodat alle bedrijven in de sector een plaats krijgen waarin collectief gewerkt en opgetreden kan worden in een groot aantal onderwerpen die de sector bezighoudt. Van belang hierbij is dat middels deze stichting de aangesloten individuele deelnemers worden geadviseerd in hun bedrijfsvoering ter verbetering van kwaliteit van de dienstverlening binnen de verkeersregelaarsbranche.

Tevens gaat de stichting Branchorganisatie Verkeersregelaars in haar werkzaamheden zich focussen op de wet en regelgeving welke van toepassing zijn op onze sector. Middels overleg met de overheden zullen er initiatieven worden ondernomen om het wettelijk kader en de richtlijnen te verbeteren.  
Kortom de Stichting Branchorganisatie Verkeersregelaars gaat met input van haar deelnemers werken aan de verbetering van de branche met als doel een hogere kwaliteit van de dienstverlening te bereiken en haar maatschappelijke positie te verbeteren.

Mocht u naar aanleiding de inhoud van de website vragen hebben of als u zich met uw bedrijf aan wilt sluiten als deelnemer bij de Branchorganisatie Verkeersregelaars, neem dan gerust contact met ons op.

U bent van harte welkom.