Skip to main content

Waarom wil je als bedrijf deelnemen aan de Brancheorganisatie Verkeersregelaars

Voordelen van een Brancheorganisatie:
Brancheorganisatie Verkeersregelaars is opgericht om onze branche een gezicht en spreekbuis te geven. Wij verzamelen cijfers en vechten hard voor de juiste positie van de verkeersregelaars branche. Deelnemer zijn kan en zal dan ook vele voordelen hebben. Want ook al zijn de andere bedrijven uit onze branche jouw concurrenten, heel vaak heb je ook gezamenlijke belangen. Denk aan lobbywerk bij de overheid, CAO, seizoen contracten, juiste opleidingen gericht op deze specifieke beroepsgroep, juiste juridische fundering en opvolging, arbeidsomstandigheden, gezamenlijk opstellen van gedragscodes of zelfs gezamenlijke landelijke marketingcampagnes ter bevordering van imago. Stel je wilt objectief weten hoe je concurrenten zaken regelen, bijvoorbeeld hoe zij omgaan met bepaalde branche specifieke situaties, waar klop je dan aan? Juist, de brancheorganisatie.
Elk bedrijf dat verkeersregelaars levert kan te maken krijgen met sociale, economische en juridische vraagstukken of er is behoefte aan een objectieve second opinion. Niet elk bedrijf heeft op deze gebieden een specialist in huis. Brancheorganisatie Verkeersregelaars adviseert in de voor de verkeersregelaars toepasselijke wet- en regelgeving, zowel op individueel als op collectief niveau.

Aanmelden als deelnemer

Postadres
Bezoekadres
Contactpersoon

Lees voor u instemt met de gedragscode deze eerst goed door. U vindt deze hier.