Skip to main content

Waar moet mijn bedrijf aan voldoen

Om deelnemer te worden van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars moet je aan bepaalde voorwaarde voldoen. Doelstelling van de brancheorganisatie is het verbeteren van de verkeersregelaarsbranche. Om dit te bewerkstelligen verwachten wij van de deelenemers dat ze tenminste aan de opgestelde gedragscode voldoen.

Door je bedrijf aan te melden als deelnemer van de brancheorganisatie verkeersregelaars spreek je de intentie uit te willen werken conform die gedragscode. Iedere deelnemer wordt eerst aspirant deelenemer. In de opbouw van de brachneorganisatie verkeersregelaars gaan we samen werken aan het verder uitwerken van deze gedragcode. Op het moment dat je kunt aantonen dat je conform de gedragcode werkt wordt de aspirant status omgezet naar volwaardig deelnemer.

Vervolgens zal samen met de brancheorganisatie verkeersrgelaars worden vastgesteld met welke frequentie een hertoetsing van die voorwaarden voor de deelnemers moet plaatsvinden.

Download hier de huidige gedragscode: LINK

Wordt dus ook deelnemer. Werk mee aan dit initiatief om de branche beter georganiseerd te krijgen.

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers