Skip to main content

Nieuwsberichten

Antwoord van NCTV projectdirecteur covid 19 op verzoek toewijzing label cruciaal beroep

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd vanwege covid 19 (Corona virus), dit heeft ook gevolgen voor onze branche. Gelukkig zijn er veel steunmogelijkheden vanuit de overheid en proberen wij er met z’n allen gezond doorheen te komen. Speciaal voor deze coronacrisis heeft de overheid een lijst samengesteld van de cruciale beroepsgroepen. Wie werkt in deze groepen, zorgt ervoor dat onze samenleving blijft draaien tijdens de crisis. 

Brief aan Ministerie van Justitie en Veiligheid

Brancheorganisatie Verkeersregelaars breekt lans voor positie verkeersregelaar als cruciaal beroep.

December 18, 2020

De Brancheorganisatie Verkeersregelaars heeft vrijdag 18 december in een brief aan het ministerie van justitie en veiligheid aandacht gevraagd voor de positie van de beroepsverkeersregelaars. De Brancheorganisatie Verkeersregelaars ziet graag dat het beroep van beroepsverkeersregelaar wordt toegevoegd aan lijst met cruciale beroepen.

Van belang hierbij is dat de beroepsverkeersregelaar in staat is om te reizen naar en te werken gedurende deze bijzondere tijden. Om dit te bewerkstelligen is het in ieder geval noodzakelijk dat de kinderen van de beroepsverkeersregelaars van de ”nood” opvang gebruik mogen maken. Momenteel is dit alleen toegestaan voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Reactie op berichten uit de branche

Oktober 27, 2020

Op 20-10-2020 heeft de Brancheorganisatie Verkeersregelaars een persbericht gepubliceerd. Zoals verwacht heeft dat persbericht voor reacties gezorgd binnen en buiten onze branche. Wat in het persbericht naar voren is gebracht is naar geen van de betrokken partijen een aanval. De benoemde punten zijn zaken die in de ogen van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars aandacht behoeven, alleen de insteek die tot op heden gekozen is, is er één zonder draagvlak. Met name dat draagvlak vinden wij belangrijk om te bereiken.

Oprichting Brancheorganisatie Verkeersregelaars

Oktober 20, 2020

Sinds de start van de Regeling verkeersregelaar 2009 zijn de aantallen van aangestelde evenementen- en beroepsverkeersregelaars explosief gegroeid, een toenemend aantal verkeersregelaarsbedrijven, stichtingen en aanverwante organisaties bieden verkeersregelaars aan. De markt is al meer dan 10 jaar volop in beweging. Toch is het de branche nog niet gelukt een CAO op te zetten, de agressie tegen te gaan, pensioenstelsel op te bouwen en daarbij de maatschappelijke positie van de verkeersregelaar te verbeteren.