Skip to main content

Antwoord van NCTV Projectdirecteur Covid-19 op verzoek toewijzing label cruciaal beroep

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd vanwege covid 19 (Corona virus), dit heeft ook gevolgen voor onze branche.

Gelukkig zijn er veel steunmogelijkheden vanuit de overheid en proberen wij er met z’n allen gezond doorheen te komen.

Speciaal voor deze coronacrisis heeft de overheid een lijst samengesteld van de cruciale beroepsgroepen. Wie werkt in deze groepen, zorgt ervoor dat onze samenleving blijft draaien tijdens de crisis. Helaas staan de verkeersregelaars niet in deze lijst genoemd, en dat voelt dubbel. Natuurlijk zijn wij niet cruciaal bij (geplande) wegwerkzaamheden en horen wij ook niet op deze lijst, MAAR…er zijn ook beroeps verkeersregelaars welke bijvoorbeeld bij GGD testlocaties of vaccinatie locaties staan en dragen daar zorg voor een vlotte en veilige doorstroming en verwerking, deze verkeersregelaars zijn naar onze mening wel weer cruciaal.

Hierop hebben wij als Brancheorganisatie Verkeersregelaars een brief gestuurd naar het ministerie van justitie en veiligheid met het verzoek om onze beroepsgroep toe te voegen aan de cruciale beroepen zodat deze verkeersregelaars aanspraak kunnen maken op de door het rijk beschikbaar gestelde maatregelen en zij zorgeloos hun werk kunnen doen.

Vandaag ontvingen wij van de NCTV Projectdirecteur Covid-19 een brief waar de vermelding staat dat het beroep verkeersregelaar in zijn algemeen niet op deze lijst vermeld zal staan, maar de verkeersregelaar welke de taken uitvoert ten bate van een cruciaal proces wel aanspraak kunnen maken op de door het rijk beschikbaar gestelde maatregelen zoals kinderopvang omdat deze cruciale taken uitvoeren.

Dus wel opvang bij cruciale taken!

Volledig antwoord: LINK

Met vriendelijke groet,

Brancheorganisatie Verkeersregelaars