Skip to main content

Doelstelling

De brancheorganisatie verkeersregelaars zet zich in om de branche van verkeersregelaars naar een hoger nivo te brengen. Dit kunnen de bestuurders van de brancheogranisatie verkeersregelaars niet alleen, hiervoor is samenwerking met partijen nodig binnen en buiten de branche.

Onderstaande onderwerpen zullen in samenspraak met deelnemers van de brancheorganisatie verkeersregelaars, afnemers van diensten en/of vertegenwoordigers van overheden verder moeten worden uitgewerkt. Deze uitwerking zal dan binnen de brancheorganisatie verkeersregelaars tot brancherichtlijnen worden verheven. Op deze manier wordt door de deelnemers en partners aan een betere branche meegewerkt. Daarnaast vertegenwoordigt de brancheorganisatie verkeersregelaars de branche in overleggen met de overheid over de totstandkoming van wetgeving en andere richtlijnen.

Hoe gaan wij die doelstelling bereiken

De brancheorganisatie verkeersregelaars kan de bovenstaande onderwerpen niet alleen oppakken/oplossen. Hier zijn een aantal stappen voor nodig om dit wel te bereiken.

We kunnen deze stroomlijning van de branche alleen bereiken als de brancheorganisatie verkeersregelaars voldoende draagvlak bereikt. Dat draagvlak krijgen we alleen als er voldoende partijen deelnemen aan deze brancheorganisatie. Samen zijn we in staat te werken aan deze onderwerpen. Dat wordt ook verwacht van een deelnemer dat deze zich inzet voor een betere branche.  

Dat wil zeggen dat we invulling zoeken voor 4 extra bestuursposities om te borgen dat er voldoende draagvlak op bestuursnivo georganiseerd is. Daarnaast nodigen we alle ondernemens in de verkeersregelaarsbranche uit deelnemer te worden aan deze brancheorganisatie verkeersregelaars om op deze wijze ook op het vlak van de deelnemers voldoende draagvlak te creĆ«eren voor de brancheorganisatie verkeersregelaars. 

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers