Skip to main content

CAO

Het streven van de brancheorganisatie verkeersregelaars is dat op termijn er een CAO voor verkeersregelaars tot stand wordt gebracht met een bindend karakter. Dit gaat enige tijd vragen maar op de langere termijn kan een algeheel bindende CAO de economische en maatschappelijke druk op zowel de individuele verkeersregelaar, de deelnemer van de brancheorganisatie verkeersregelaars en de opdrachtgevers tot een geaccepteerd niveau brengen.

Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden van de verkeersregelaar zijn per bedrijf verschillend.  

 • Arbeidstijdenwetgeving
 • Onregelmatigheidsregelingen
 • Reistijd, Reistijdvergoeding en reiskosten
 • Ziekte en verlof
 • Vervoer (Lease of Privé auto)
 • Beschikbaarheid / standytijd / standbytijd vergoeding
 • Verzekeringen / aansprakelijkheid 
 • Pensioen voorziening
 • Veiligheid en PBM’s
 • Opleidingsbudget
 • Kledingsbudget
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor bovenstaande onderwerpen zou een gemeenschappelijke minimale basis afgesproken moeten worden.

Arbeidsvoorwaarden

In de branche zijn de arbeidsvoorwaarden al lange tijd onderwerp van discussie. Zij zijn van invloed op het imago van de branche, de kwaliteit van de dienstverlening en de beschikbaarheid van arbeidskrachten. 
Om een goede maatschappelijke en economisch positie te verwerven is het noodzakelijk dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden een stabielere basis krijgen. Als er een harmonisatie heeft plaatsgevonden en er een gelijkwaardig speelveld binnen de branche is ontstaan kunnen bedrijven op eerlijke wijze concurreren.

Deelnemen

Wil je meewerken aan bovenstaande doelen, wordt dan deelnemer van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. Daarmee vergroten we het draagvlak van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. 

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers