Skip to main content

Opleidingen en eisen

In het kader van het verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening is het noodzakelijk dat er standaardisatie en uniforme richtlijnen worden aangebracht rondom de opleidingseisen. Eisen die aansluiten bij de gehele branche.
 

Stichting Infra Kwaliteit

Stichting Infra Kwaliteit is de organisatie achter de KOMO (BRL) certificering. Vanuit de BRL organisaties zijn er aanvullende wensen gedefinieerd rondom de verkeersregelaars certificeringen. Er is een aparte training tot verkeersregelaar opgezet met separate opleidingcriteria. Vanuit de BRL richtlijn wil men afdwingen dat vanuit de BRL bedrijven alleen nog verkeersregelaars ingezet mogen worden die deze certificering in bezit hebben.

SVNL

SVNL is de stichting die voor rijkswaterstaat de certificering organiseert voor de verkeersregelaars. Dit houdt in:

  • de afstemming rondom de regelingen met de Politie academie;
  • het uitvoeren van de administratie rondom de certificering; 
  • Plannen van de verkeersrgelaars-examens;
  • uitgifte van aanstellingspassen;

De brancheorganisatie verkeersregelaars wil met het SVNL regelmatig evaluaties uitvoeren van de huidige opleidingscriteria en certificeringsproces. Hiervoor zullen de criteria, meningen en ervaringen uit de branche meegenomen worden met als doel uniforme regelingen.

Deelnemen

Wil je meewerken aan bovenstaande doelen, wordt dan deelnemer van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. Daarmee vergroten we het draagvlak van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. 

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers