Skip to main content

Stichting Infra Kwaliteit

Stichting Infra Kwaliteit is de organisatie achter de KOMO (BRL) certificering. Vanuit de BRL organisaties zijn er aanvullende wensen gedefinieerd rondom de verkeersregelaars certificeringen. Er is een aparte training tot verkeersregelaar opgezet met separate opleidingcriteria. Vanuit de BRL richtlijn wil men afdwingen dat vanuit de BRL bedrijven alleen nog verkeersregelaars ingezet mogen worden die deze certificering in bezit hebben.

Beveiliging

Op dit moment is er een kleine toevoeging aan de VBE-CAO particuliere beveiliging dat een aantal zaken regelt voor de verkeersregelaar bij beveiligingsbedrijven. die beveiligers ook wel eens inzetten als verkeersregelaars of zelf volledige verkeersregelaarsdiensten leveren. Deze toevoeging draagt wat ons betreft onvoldoende bij aan het welzijn van de verkeersregelaar.

Bouwend Nederland

In de bouwsector zijn er verschillende eisen aan verkeersregelaars. Hierin wordt gepoogd een lijn te trekken door toepassing van de Generieke Poort Instructie. Echter op andere bouwlocaties gelden toch weer andere regels. Daaraast wordt voor de verkeersregelaar binnen verschillende bouw vakbonden ook weer aparte regelingen opgezet.   

Deelnemen

Wil je meewerken aan bovenstaande doelen, wordt dan deelnemer van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. Daarmee vergroten we het draagvlak van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars. 

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers