Skip to main content

Hoe is de Brancheorgansiatie Verkeersregelaars georganiseerd

De Brancheorganisatie Verkeersregelaars is opgericht door 3 ondernemers. Er is door de oprichters gekozen voor een stichtingstructuur. De gedachten achter de stichting ten opzichte van een verenigingstructuur is dat dit een bescherming moet zijn om te borgen dat de gestelde doelstellingen behaald worden.

Dat wil zeggen dat de drie oprichters de kernbestuurdersrol invullen. Daarnaast zijn er nog vier bestuurplaatsen beschikbaar voor mede-ondernemers die mee willen werken aan de gedefinieerde doelstellingen van de stichting. 

Lees op de onderstaande pagina's verder over het bestuur en de deelnemers.

Bestuur

Samenstelling van het kernbestuur en algemeenbestuur 

Deelnemer

Informatie over deelnemers