Skip to main content

Samenstelling kernbestuur

De Kernposities worden als volgt ingevuld:

 • Voorzitter: Claudio Blok
 • Secretaris: Sacha Lemmens
 • Penningmeester: Henri van Doesburg

Het kernbestuur is een vast bestuur. Dat wil zeggen dat de bestuursfuncties door de oprichters wordt ingevuld en alleen beschikbaar komen door het vertrek van één van deze bestuurders. 

Samenstelling aanvullend bestuur

Aanvullend zijn er nog vier bestuursplaatsen beschikbaar. Dus: ben je ondernemer in de verkeersregelaarsbranche en wil je meewerken aan het verbeteren van de omstandigheden binnen de branche, meld je dan aan voor een bestuurfunctie binnen de Brancheorgansiatie Verkeersregelaars.

 • Vacature 1
 • Vacature 2
 • Vacature 3
 • Vacature 4

Voor het invullen van bovenstaande vacatures willen we de volgende onderwerpen op het vlak van kennisniveau afgedekt hebben:

 • opleidingen;
 • veiligheid;
 • personeelszaken/beleid;
 • verkeersmaatregelen.

Daarnaast is het van belang dat ook alle organisatie vormen binnen de branche vertegenwoordigd zijn. Denk hierbij aan:

 • zelfstandige zonder personeel;
 • eenmanszaak met personeel;
 • werkgevers.

Tot slot wordt bij de benoeming van de bestuurders ook gekeken naar eventueel optredende belangenverstrengeling.

Aanmelden als bestuurslid

Wat is je naam?
Op welke mobiel telefoonnummer kunnen we je bereiken?
Wat is je email adres
Wat is de naam van de onderneming waar je een bestuursfunctie vervult?
Wat is de functie binnen je bedrijf die je invult?
Geef hier aan welke bijdrage jij denkt te gaan leveren aan de Brancheorganisatie Verkeersregelaars
Upload een copy uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit je rol binnen je eigen organisatie blijkt.