Skip to main content

Reactie op geluiden uit de branche

Op 20-10-2020 heeft de Brancheorganisatie Verkeersregelaars een persbericht gepubliceerd. Zoals verwacht heeft dat persbericht voor reacties gezorgd binnen en buiten onze branche. Wat in het persbericht naar voren is gebracht is naar geen van de betrokken partijen een aanval. De benoemde punten zijn zaken die in de ogen van de Brancheorganisatie Verkeersregelaars aandacht behoeven, alleen de insteek die tot op heden gekozen is, is er één zonder draagvlak. Met name dat draagvlak vinden wij belangrijk om te bereiken.

Met het ontstaan van de stichting  wordt er een plek opgeëist in het centrum van de branche. Het doel van de stichting is de verkeersregelaarsbranche met draagvlak te vertegenwoordigen. De brancheorganisatie Verkeersregelaars is zich bewust dat het een bedreiging kan betekenen voor diegene die daar nu een rol vervullen en ziet een aantal reacties dan ook in dat licht.

Waarom zouden we niet aansluiten bij één van de branches waar wij als verkeersregelaarsleveranciers al leveren en zeer goed mee samenwerken? Omdat de brancheorganisatie Verkeersregelaars vindt dat de verkeersregelaar geen aanhangsel moet zijn van een beveiligingsbranche of bouwbranche maar juist een volwaardige plek moet krijgen binnen de verkeerstechniek. De rol van verkeersregelaar is er een van specialist die veilig, vaardig, kundig, goed opgeleid en met een waardige vergoeding zijn werk moet kunnen doen. Onderdeel worden van een andere branche zou daar onvoldoende aan bijdragen.

Er hebben zich de afgelopen dagen ook al diverse bedrijven bij ons gemeld te willen deelnemen aan deze ontwikkeling. Wij nodigen vanaf deze plek één ieder uit om deel te nemen of zijn werkgever aan te sporen deel uit te gaan maken van de brancheorganisatie. Aanmelden als deelnemer kan via deze link.

Samen staan we sterk

Brancheorganisatie Verkeersregelaars.
Telefoon: 085-0131810
www.bo-vkr.nl